Strokovno

Thickening of peri-implant mucosa using punched gingival graft

Grošelj D., Ražem A., Žvokelj-Igličar M., Grošelj H.

COBISS

PDF – Bone density Tissue augmentation and Engineering

PDF – Tissue augmentation and Engineering

 


Bone density and implant stability in treatment planning

Grošelj D., Ražem A., Grošelj H.

COBISS

PDF – Gostota_kostnine

PDF – Bone density

 


Periodontal disease as a risk factor of carotid artery atherosclerosis

Ražem A., Gašpirc B., Žvan B., Grošelj D.

COBBIS

PDF – Dejavnik tveganja

 


Kirurško zdravljenje posameznih in multiplih umikov dlesni z dvoslojno metodo

Ražem A., Grošelj D.

COBBIS

PDF – Umiki dlesni

 


Prekrivanje lokaliziranih in multiplih gingivalnih recesij s subepitelijskimi vezivnotkivnimi transplantanti

Ražem A., Grošelj D.

COBBIS

 


Parodontalna in karotidna bolezen

Ražem A.

COBBIS

 


Parodontalna in karotidna bolezen

Ražem A., Žvan B., Grošelj D.

COBBIS

PDF – Povezave med boleznimi

 


Free gingival grafting and gingival margin over 7 years

Grošelj D., Rener-Sitar K., Ražem A.

COBBIS

PDF – Rob dlesni

 


Parodontalna bolezen in karotidna bolezen

Ražem A, Žvan B., Grošelj D.

COBBIS

 


Prosti transplantant nebne sluznice in rob gingive

Grošelj D., Rener – Sitar K., Ražem A.

COBBIS

 


Odziv ustne sluznice na dentalne vsadke

Mlinar A., Ražem A.

COBBIS

PDF – Odziv ustne sluznice

 


Odziv neporoženele ustne sluznice na dentalne implantante

Mlinar A., Ražem A.

COBBIS