Ker je vaš nasmeh naša strast

Astrid Ražem, zobozdravnica, specialistka parodontologije

Po opravljeni naravoslovni gimnaziji v Kopru sem se leta 1988 vpisala na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, odsek za stomatologijo. Študij sem zaključila leta 1995.

Po enoletnem volonterskem stažu na Stomatološki kliniki v Ljubljani sem se leta 1997 zaposlila kot splošna zobozdravnica v specialistični parodontološki ambulanti A. Mlinar d.o.o v Kopru.

Decembra leta 2003 sem pričela s specializacijo parodontologije na Stomatološki kliniki v Ljubljani in jo zaključila v januarju 2007. Specializacijo in specialistično nalogo z naslovom Parodontalna in karotidna bolezen sem opravila pod mentorstvom doc. dr. Dušana Grošlja, dr.dent.med., specialista parodontologa.

V toku specializacije sem v tujini (Lago d Iseo, Italija) opravila dodatno še enoletni teoretično- praktični tečaj implantologije (2005-2006), ki ga je organiziral Dott. Pasquale Iudica, moj mentor na področju implantologije. Tečaj je potekal z udeležbo mednarodno priznanih profesorjev iz tujine (Prof. Bertil Friberg, Prof. Thomas Albrektsson, Prof. Torsten Jemt).

Dott. Iudica me je na številnih skupnih strokovnih srečanjih spoznal z velikanom Italijanske parodontologije Prof. Giovanni Zucchelli-jem in me vključil v skupino zobozdravnikov, ki smo od leta 2011 do 2013 obiskovali tečaj v zasebni ambulanti  Prof. Zucchellija v Bologni z naslovom »Chirurgia dal vivo«. S Prof. Zucchellijem sva v toku triletnega obdobja razvila uspešno sodelovanje pri estetskih kirurških korekcijah posebno zahtevnih kliničnih primerov ob implantatih, ki so bila najprej objavljena v člankih in leta 2022 predstavljena v zadnji knjigi Prof. Giovanni Zucchellija in Claudia Mazzotija z naslovom »Mucopogingival estetic surgery around implants« (Quintessense Publishing).

Od 1.8.2008 sem zaposlena v specialistični parodontološki ambulanti ARDENS d.o.o. kot zobozdravnica specialistka in direktorica. Sem članica Sekcije za ustne bolezni, parodontologijo in stomatološko implantologijo, Društva zobozdravstvenih delavcev, ustanovni član Slovenskega društva za osteointegracijo, članica Evropske federacije za parodontologijo in Fellow of International College of Dentists.

Sodelavci

Anita Vitrih, zobna asistentka

Po zaključeni srednji zdravstveni  šoli leta 1986 sem pridobila naziv zdravstveni tehnik. Po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu iz zdravstvene nege  sem se zaposlila v Ortopedski bolnišnici Valdoltra na bolniškem oddelku.

V letih od 2009 do 2010 sem poleg dela v bolnišnici pogodbeno opravljala tudi delo v specialistični parodontološki ambulanti ARDENS d.o.o. in si pridobila prve delovne izkušnje na področju dentalne medicine.

Od novembra 2010 sem zaposlena kot zobna asistentka v specialistični parodontološki ambulanti ARDENS. V 14 letnem obdobju sem pridobila izkušnje asistence pri parodontalno kirurških posegih, parodontalno plastičnih kirurških posegih in oralno kirurških posegih vstavitve zobnih vsadkov.

Teja Tavčar, ustna higieničarka

Po zaključeni srednji zdravstveni šoli sem se zaposlila v zasebni zobni ambulanti, kjer sem se v petletnem obdobju priučila dela zobne in kirurške asistentke,

V nadaljevanju sem se odločila za študij na višji strokovni šoli za ustne higieničarke in se po zaključku le te zaposlila v zasebni zobni ambulanti v Novi Gorici, kjer sem delala kot zobna asistentka in ustna higieničarka.

Leta 2009 sem kot samostojna podjetnica pričela z delom ustnega higienika v zobni ambulanti v Šempetru pri Novi Gorici, kjer sem se spoznala z gostujočo specialistko parodontologije Astrid Ražem.

Veliko znanja in izkušenj sem pridobila od takrat do danes, saj s specialistko parodontolgije Astrid Ražem že 15 let dobro sodelujeva v usklajenem parodontološkem teamu.

Zunanji sodelavci

Rok Jurič, dr. dent. med., specialist endododntije

Lovro Iskra, dr. dent. med., specilaist oralne kirurgije

Može Gregor, dr. dent. med. , specialist ortodontije