klinicni

SOLITARNI IMPLANTAT - 2. klinični primer

ZAČETNO STANJE:
33
Desni lateralni sekalec (desna dvojka) je bilo potrebno ekstrahirati zaradi kariozne korenine.

34
Odtiskovanje položaja implantata s prenosnikom, ki obnovi prehod skozi periimplantno sluznico.

KONČNO STANJE:
35
Porcelanska prevleka na cirkonijevem oporniku implantata v področju desnega lateralnega sekalca (desne dvojke).