klinicni

SOLITARNI IMPLANTAT - 3. klinični primer

ZAČETNO STANJE

 

23

Korenina centralnega desnega sekalca je počila, zato je bilo potrebno zob ekstrahirati/izpuliti. Prevleki na leve centralnem in levem stranskem sekalcu sta se predhodno večkrat odcementirali in bili neskladni v videzu.

24
Pogled na počeno korenino desnega centralnega zgornjega sekalca.

KONČNO STANJE:
25
Obzobna tkiva v estetskem področju po vstavitvi implantata na položaj centralnega desnega sekalca

26
Cirkonijevo porcelanske prevleke na zobeh in implantatu.