klinicni

SOLITARNI IMPLANTAT - 1. klinični primer

ZAČETNO STANJE:
9
Pacientka je pri poškodbi

izgubila centralni desni zgornji sekalec. Manjkajoči zob je bil nadomeščen z meryland mostičkom (mostiček lepljen na sosednja zoba),
ki ni ustrezal estetskim zahtevam.

 

 

10
Meryland mostiček z nebne strani.


KONČNO STANJE:
11
Zaključen klinični primer po vstavitvi implantata na mesto centralnega desnega sekalca in porcelansko cirkonijeve prevleke na centralnem desnem in levem zgornjem sekalcu.