kaj delamo

PARODONTOLOGIJA

Parodontalno zdravljenje zajema za?etno vzro?no zdravljenje, kjer se odstrani vzrok parodontalne bolezni, in kirurško zdravljenje, s katerim ustvarimo okolje, ki je združljivo z dolgotrajnim zdravjem obzobnih tkiv in ki omogo?a pacientu ustrezno vsakodnevno doma?e vzdrževanje ustne higiene. Ob ustrezni indikaciji se predpiše sistemska antibioti?na terapija ter podporno zdravljenje z ustnimi razkužili.

 


I. PREVENTIVA, PROFESIONALNA USTNA HIGIENA

 • informiranje pacienta o vzrokih za nastanek in napredovanje parodontalne bolezni, dejavnikih tveganja za parodontalno bolezen ter vplivu parodontalne bolezni na nastanek in poslabšanje nekaterih sistemskih bolezni
 • inštrukcije in natan?en prikaz tehnik ?iš?enja in vzdrževanja ustrezne ustne higiene
 • kontrola pacientove ustne higiene z barvili
 • soni?na odstranitev mehkih in trdih zobnih oblog nad robom dlesni in pod njim
 • poliranje in peskanje zob


II. VZRO?NO ZDRAVLJENJE PARODONTALNE BOLEZNI

 • luš?enje zobnih oblog in glajenje zobnih korenin
 • odstranitev zastojnih mest za mehke zobne obloge (previsne plombe in prevleke)

 

III. KIRURŠKO ZDRAVLJENJE PARODONTALNE BOLEZNI
Parodontalno kirurški poseg se izvede po za?etnem parodontalnem zdravljenju, kjer ostajajo globoki parodontalni žepi, da bi se zmanjšala njihova globina, kar ob natan?nem vzdrževanju doma?e ustne higiene prepre?i nadaljevanje bolezni. Zmanjšanje globine parodontalnih žepov olajša vzdrževalno terapijo in s tem zmanjša možnost ponovnega izbruha bolezni.


Reženjska operacija dlesni

Operativni poseg se opravi v lokalni anesteziji; pri posegu se odluš?i dlesen, razkrije korenine prizadetih zob ter odstrani nekroti?en koreninski cement, zgladi korenino in odstrani spremenjeno vnetno tkivo. Pri tem se ustrezno preoblikuje ?eljustno kost, dlesen postavi v ustrezen položaj in zašije.

 

Napredovala izguba ?eljustne kosti pri parodontalni bolezni prizadene tudi koreninska razcepiš?a ko?nikov in li?nikov. Prizadetost koreninskega razcepiš?a je mogo?e pravilno oceniti šele med operativnim posegom. Ve?koreninske zobe, ki imajo zaradi napredovale parodontalne bolezni prizadeta koreninska razcepiš?a, se lahko med reženjsko operacijo ustrezno preoblikuje (odstrani se eno ali ve? korenin, oddeli korenine med seboj) in s tem ustvari boljše razmere za izvajanje ustne higiene. S tem se izboljša tudi prognoza zoba.

 


IV. REGENERATIVNI POSTOPKI PRI ZDRAVLJENJU OBZOBNIH TKIV

To so postopki, ki biokemi?no (z razli?nimi bioaktivnimi beljakovinami, s katerimi spodbujamo nastanek kosti in cementa) in/ali mehansko (z uporabo membran, ki mehansko vodijo celice pozobnice) spodbudijo regeneracijo obzobnih tkiv in s tem nadomestijo izgubljeno ali poškodovano tkivo.


V. PODALJŠANJE KLINI?NE KRONE ZOBA

Parodontalno kirurški poseg podaljšanja klini?ne krone se naredi okoli zoba, na katerem je prisotna razgradnja zaradi zobne gnilobe, zloma zobne krone ali že obstoje?e meje obrušenih zob, ki sega pod rob dlesni. Drugi razlogi, ki utemeljujejo postopke podaljšanja klini?ne krone, so razrast dlesni, ki prekrije krono zoba (hipertrofija dlesni) in nezadostna višina zobne krone, predvsem pred proteti?no oskrbo zoba.


Gingivektomija

Kirurški postopek odstranitve dlesni je utemeljen pri razrastu dlesni, ki prekrije krono zoba.

Reženjska operacija z odbrušenjem in preoblikovanjem zobiš?nega odrastka ?eljustne kosti

Z operacijo

se dvigne dlesen in razkrije mesto razgradnje, zloma ali meje že obrušenega zoba. Pogosto je potrebno pri tem odbrusiti in preoblikovati del ?eljustne kosti ob zobu in delno ob sosednjih zobeh. S tem se dolo?i potek roba dlesni po operaciji in omogo?i nadaljnje postopke dograditve zoba.

 

 

VI. MUKOGINGIVALNA/PARODONTALNO PLASTI?NA KIRURGIJA

Kirurški postopki, s katerimi ustvarimo boljše okolje obzobnih tkiv in izboljšamo videz.

Operativni posegi:

 • pove?anja širine dlesni *
 • prekrivanja razgaljenih korenin zob pri umikih dlesni **
 • korekcije sluznice okoli implantatov
 • odstranitev sluzni?nih gub (frenulotomija)
 • estetsko podaljšanje klini?nih kron zob:

 

a) pri nasmehu, kjer pacient pokaže dlesen v višini ve? kot 4 mm in so krone zob kratke (t.i. gummy smile). S tem posegom se ustvari harmonijo med robom dlesni in linijo smeha;

 

b) pri mo?ni obrabi zobnih kron vidnih zob

 • prepre?itev kolabiranja, to je, upada ?eljustni?nega grebena po ekstrakciji/puljenju zoba
 • pove?anje volumna brezzobega grebena

 

* Parodontalno kirurški poseg pove?anja širine dlesni se naredi okrog zoba, kjer je pas priraš?ene dlesni zelo ozek ali ga sploh ni in je prisotna pomi?na ustna sluznica. Med operacijo pripravimo ležiš?e za presadek dlesni tako, da premaknemo vrhnjico ustne sluznice proti ustnemu preddvoru in presadek iz neba prišijemo na pripravljeno mesto. S tem posegom se preventivno razširi pas priraš?ene dlesni.


**­
Parodontalno kirurški poseg se naredi okoli zoba, kjer se je rob dlesni umaknil in se je razgalila zobna korenina. Razgaljeno zobno korenino prekrijemo tako, da dvignemo dlesen in del ustne sluznice ter prekrijemo korenino. Pri postopku prekrivanja zobne korenine lahko uporabljamo tudi vezivne presadke s podro?ja trdega neba ali zobiš?nega odrastka, ki jih skupaj z dlesnijo in ustno sluznico prišijemo na želeno mesto.


Prekrivanje razgaljene korenine ne uspe vedno in v popolnosti. S posegom se lahko prekrije le del površine korenine. Poseg je mogo?e ve?krat ponoviti.

Prekrivanje razgaljene korenine ne utrjuje zoba; s posegom se prepre?i nastanek zobne gnilobe, zmanjšuje ob?utljivost zobnih vratov in izboljša videz.

Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE robom dlesni in pod njim