strokovno

Institut za biomedicinsko informatiko – rezultati iskanja
Institut za biomedicinsko informatiko MF
Rezultati iskanja v zbirki Biomedicina Slovenica za iskalno zahtevo: (Avtor Ražem A.)
Leto izdaje od 1900 do 2010.
______________________________________________________________________________________________________
1.
BS-ID: 166179. COBISS-ID: 30242521.

Grošelj D., Ražem A., Žvokelj-Igli?ar M., Grošelj H.

Thickening of peri-implant mucosa using punched gingival graft

Tissue augmentation and Engineering (PDF-datoteka)

Poster (PDF-datoteka)
______________________________________________________________________________________________________
2.
BS-ID: 154666. COBISS-ID: 27730905.
Grošelj D., Ražem A., Grošelj H.
Bone density and implant stability in treatment planning.
V: Program and abstracts of the 2nd Future trends in implantology International dental conference:
2010 Nov 11-13; Florence. Florence: Societa Italiana di implantologia osteointegrata, 2010; 104.

GOSTOTA KOSTINE I (PDF-datoteka)
GOSTOTA KOSTINE II (PDF - datoteka)

______________________________________________________________________________________________________

   3.

BS-ID: 144808. COBISS-ID: 25628633.

Ražem A., Gašpirc B., Žvan B., Grošelj D.

Periodontal disease as a risk factor of carotid artery atherosclerosis.

   J Clin Periodontol 2009; 36 (Suppl): 176.

DEJAVNIK TVEGANJA (PDF - datoteka)
______________________________________________________________________________________________________

   4.

BS-ID: 142667. COBISS-ID: 25222105.

Ražem A., Grošelj D.

Kirurško zdravljenje posameznih in multiplih umikov dlesni z dvoslojno metodo.

   Zobozdrav. vestnik 2008; 63(2–3): 97–106.

UMIKI DLESNI (PDF - datoteka)
______________________________________________________________________________________________________

   5.

BS-ID: 139130. COBISS-ID: 24381657.

Ražem A., Grošelj D.

Prekrivanje lokaliziranih in multiplih gingivalnih recesij s subepitelijskimi vezivnotkivnimi transplantanti.

   V: 15. Slovenski parodontološki dnevi; 11.–12. apr. 2008; Bled, 2008; 25.


______________________________________________________________________________________________________

   6.

BS-ID: 153256. COBISS-ID: 27429081.

Ražem A.

Parodontalna in karotidna bolezen.

   Ljubljana: Univerzitetni klini?ni center, Stomatološka klinika, 2007: 76.


____________________________________________________________________________________________________

   7.

BS-ID: 128346. COBISS-ID: 22104281.

Ražem A., Žvan B., Grošelj D.

Parodontalna in karotidna bolezen.

   Zobozdrav. vestnik 2006; 61 (2–3): 63–72.

POVEZAVE MED BOLEZNIMI (PDF - datoteka)
______________________________________________________________________________________________________

   8.

BS-ID: 124434. COBISS-ID: 21242841.

Grošelj D., Rener-Sitar K., Ražem A.

Free gingival grafting and gingival margin over 7 years.

 

   J Clin Periodontol 2006; 33 (Suppl 7): 115.

ROB DLESNI (PDF - datoteka)
______________________________________________________________________________________________________

   9.

BS-ID: 121892. COBISS-ID: 20809433.

Ražem A, Žvan B., Grošelj D.

Parodontalna bolezen in karotidna bolezen.

   V: Zbornik predavanj s 14. slovenskih paradontoloških dnevov; 7.–8. apr. 2006; Bled. Ljubljana:

Združenje za ustne bolezni, paradontologijo in stomatološko implantologijo, 2006; 16.


______________________________________________________________________________________________________

   10.

BS-ID: 105632. COBISS-ID: 17580249.

Grošelj D., Rener - Sitar K., Ražem A.

Prosti transplantant nebne sluznice in rob gingive.

   V: Zbornik predavanj s 13. slovenskih parodontoloških dnevov; 2.–3. apr. 2004; Bled. Ljubljana:

Združenje za ustne bolezni, parodontologijo in stomatološko implantologijo SZD, 2004; 22.


______________________________________________________________________________________________________

   11.

BS-ID: 90437. COBISS-ID: 15068121.

Mlinar A., Ražem A.

Odziv ustne sluznice na dentalne vsadke.

   Zobozdraveni vestnik 2002; 57 (3–4): 94–101.

ODZIV USTNE SLUZNICE (PDF - datoteka)
______________________________________________________________________________________________________

   12.

BS-ID: 87535. COBISS-ID: 14432217.

Mlinar A., Ražem A.

Odziv neporoženele ustne sluznice na dentalne implantante.

   V: Zbornik predavanj z 12. slovenskih parodontoloških dnevov; 5.–6. apr. 2002; Terme ?atež. Ljubljana:
  Združenje za ustne bolezni, parodontologijo in stomatološko implantologijo SZD, 2002; 17.