cenik

Specialisti?ni pregled:

Ultrazvo?no ?iš?enje zobnih oblog po loku/poliranje/peskanje:

Luš?enje in glajenje korenine po zobu:

Parodontalno-kirurški poseg:

Plomba:

Zdravljenje zob:

Prevleka:

Proteza – delna:

Proteza – totalna:

IMPLANTOLOGIJA

Kirurški poseg vstavitve implantata

po kosu:

 

Prevleka na implantatu:
*cena dveh implantoloških sistemov


Totalna proteza na dveh implantatih:
Dvig sinusnega dna:

 


60–80 EUR

50–75 EUR

25 EUR

300–400 EUR

70–90 EUR

150–300 EUR

370–500 EUR

1.300 EUR

800 EUR
750/900 EUR*


750/900 EUR*

 


4.000 EUR

1.100 EUR


Totalna rehabilitacija brezzobe ?eljusti z implantati

Za vsakega pacienta se oblikuje individualni predra?un proteteti?nih storitev na implantatih.
Na višino predra?una vplivajo:

  • vrsta implantata
  • uporaba konfekcijskih ali individualno izdelanih nadgradenj
  • cena podizvajalca, ki je odvisna od specifi?nosti izdelave
    (estetski materiali, kovinske ali brezkovinske infrastrukture, sidra, sklepne vezi)
  • posebnih estetsko-funkcionalnih zahtev pacientov