kdo smo

ARDENS

Astrid Ražem, dr. dent. med., specialistka parodontologinja

Po zaklju?ku srednje naravoslovne šole v Kopru z odliko sem se leta 1988 vpisala na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, odsek za stomatologijo. Študij sem zaklju?ila leta 1995.

 

Po enoletnem volonterskem stažu na Stomatološki kliniki v Ljubljani sem se leta 1997 zaposlila v specialisti?ni parodontološki ambulanti A. Mlinar d.o.o. v Kopru kot splošna zobozdravnica. Decembra 2003 sem pri?ela specializacijo parodontologije na Stomatološki kliniki v Ljubljani in jo januarja 2007 zaklju?ila. Specializacijo in specialisti?no nalogo z naslovom Parodontalna in karotidna bolezen sem opravila pod mentorstvom doc. dr. Dušana Grošlja, dr. dent. med., specialista parodontologa. V tujini (Lago d´Iseo, Italija) sem med letoma 2005 in 2006 opravila enoletni teoreti?no-prakti?ni te?aj stomatološke implantologije, ki so ga vodili mednarodno priznani profesorji iz tujine.

 

Od 1. 8. 2008 sem zaposlena v specialisti?ni parodontološki ambulanti ARDENS d.o.o. kot zobozdravnica specialistka. Sem ?lanica Sekcije za ustne bolezni, parodontologijo in stomatološko implantologijo, Društva zobozdravstvenih delavcev in Slovenskega društva za osteointegracijo.


Anita Vitrih, zdravstvena tehnica

Po zaklju?eni srednji zdravstveni šoli leta 1986 sem pridobila naziv zdravstveni tehnik. Po kon?anem pripravništvu sem opravila strokovni izpit iz zdravstvene nege in se zaposlila na bolniškem oddelku Ortopedske bolnišnice Valdoltra. V letih 2009 in 2010 sem poleg dela v bolnišnici pogodbeno delala tudi v specialisti?ni parodontološki ambulanti ARDENS d.o.o. in si pridobila delovne izkušnje s podro?ja asistence, še posebej kirurške. Od novembra 2010 sem zaposlena kot zobna asistentka v specialisti?ni parodontološki ambulanti ARDENS.


ustni higienik