kdo smo

ARDENS

Astrid Ražem, dr. dent. med., specialistka parodontologinja

Po zaključku srednje naravoslovne šole v Kopru z odliko sem se leta 1988 vpisala na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, odsek za stomatologijo. Študij sem zaključila leta 1995.

 

Po enoletnem volonterskem stažu na Stomatološki kliniki v Ljubljani sem se leta 1997 zaposlila v specialistični parodontološki ambulanti A. Mlinar d.o.o. v Kopru kot splošna zobozdravnica. Decembra 2003 sem pričela specializacijo parodontologije na Stomatološki kliniki v Ljubljani in jo januarja 2007 zaključila. Specializacijo in specialistično nalogo z naslovom Parodontalna in karotidna bolezen sem opravila pod mentorstvom doc. dr. Dušana Grošlja, dr. dent. med., specialista parodontologa. V tujini (Lago d´Iseo, Italija) sem med letoma 2005 in 2006 opravila enoletni teoretično-praktični tečaj stomatološke implantologije, ki so ga vodili mednarodno priznani profesorji iz tujine.

 

Od 1. 8. 2008 sem zaposlena v specialistični parodontološki ambulanti ARDENS d.o.o. kot zobozdravnica specialistka. Sem članica Sekcije za ustne bolezni, parodontologijo in stomatološko implantologijo, Društva zobozdravstvenih delavcev in Slovenskega društva za osteointegracijo.


Anita Vitrih, zdravstvena tehnica

Po zaključeni srednji zdravstveni šoli leta 1986 sem pridobila naziv zdravstveni tehnik. Po končanem pripravništvu sem opravila strokovni izpit iz zdravstvene nege in se zaposlila na bolniškem oddelku Ortopedske bolnišnice Valdoltra. V letih 2009 in 2010 sem poleg dela v bolnišnici pogodbeno delala tudi v specialistični parodontološki ambulanti ARDENS d.o.o. in si pridobila delovne izkušnje s področja asistence, še posebej kirurške. Od novembra 2010 sem zaposlena kot zobna asistentka v specialistični parodontološki ambulanti ARDENS.


ustni higienik